Het weeshuis voor zonnepanelen

Word partner!

Word partner!

Stichting ZonNext

info@zonnext.nl

Zonnedak Anne Frank school Leiden

Op maandag 13 maart werd het nieuwe zonnedak van de openbare basisschool Anne Frank in de Stevenshof geopend. Wethouder Yvonne van Delft, portefeuille Energie, Werk en Inkomen en Cultuur opende symbolisch het dak door het steken van de stekker in het stopcontact in bijzijn van leerlingen van groep 3, vertegenwoordigers van de school, schoolbestuur PROOLeiden en Stichting ZonNext. “Het is fantastisch dat dit is gelukt, zo zijn we samen op weg naar een duurzame stad” zegt de wethouder bij de opening van het dak.

Het zonnedak bestaat in totaal uit 76 zonnepanelen beschikbaar gesteld door Stichting ZonNext. Deze stichting beheert een zogenaamd weeshuis voor vroegtijdig gedemonteerde zonnepanelen. Dit zijn zonnepanelen die nog prima werken, maar voor het einde van hun levensduur van bestaande daken zijn gehaald (bijvoorbeeld bij sloop of renovatie werkzaamheden). Stichting ZonNext zoekt vervolgens naar een geschikte locatie om de panelen te hergebruiken. “Voordat herinstallatie plaats vindt, worden alle zonnepanelen grondig gekeurd bij ReFurn BV. Dit is een onderneming met veelal Wajong- en Sociale Werkplaatsmedewerkers” aldus Niels van Olfen, directeur van ZonNext. “Wij zijn recent opgericht en het zonnedak van de Anne Frank school is tot nog toe het grootst gerealiseerde schoolproject met hergebruikte zonnepanelen voor ons. Wij zijn super trots op dit prachtige resultaat.” Eveline Botter van de gemeente Leiden was ook aanwezig bij de opening en wijst erop dat ZonNext mede is ontstaan uit het “Fair Solar Netwerk” in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland.

Voor de Anne Frank school betekent de installatie van het zonnedak,  een flinke reductie in energiekosten, nu het merendeel van de energie wordt opgewekt op eigen dak. En niet minder belangrijk, de school is hiermee een stuk milieuvriendelijker geworden. Minder elektriciteitsafname van het net, betekent minder uitstoot van broeikasgassen. “Aan de kinderen van de school wordt ook uitgelegd wat het effect van de zonnepanelen is op de maandelijkse lasten en op het milieu. Een zinvolle les voor later”, zegt Karin Landman, directeur van de school.

Het project werd geleid door energiecoach en lid van de medezeggenschapsraad (MR) van de school, Matti van Schooneveld. Samen met alle betrokken partijen wist hij het plan te maken en te coördineren van idee tot installatie van de panelen. “Het was een leuk traject waarin alle betrokkenen constructief en positief hebben samengewerkt om dit mogelijk te maken”, zegt hij, gevraagd naar zijn ervaringen gedurende het project. Matti benadrukt verder het belang van vrijwilligers om dit soort zaken gedaan te krijgen, “Scholen en schoolbesturen hebben momenteel te kampen met veel uitdagingen zoals het lerarentekort. Als betrokken ouder en vrijwilliger kun je op deze manier toch een nuttige steen bijdragen aan het versterken van je lokale school. Belangrijk voor mij is dat de opbrengsten van de panelen er voor alle leerlingen, ouders en medewerkers zijn. Hopelijk is dit inspiratie voor andere ouders in andere delen van onze prachtige stad om deze uitdaging ook aan te gaan. Ik wil hierbij ook nadrukkelijk Sjoerd Jaspers en Wladimir Vos van PROOLeiden bedanken voor het mede mogelijk maken van dit zonnedak. Samen maken we het mogelijk.”

Laatste nieuws

Contact met ZonNext Contact met ZonNext
Direct contact

Zet hier de eerste stap om de energietransitie te bevorderen! Laat hier uw gegevens achter, dan neemt ZonNext binnen drie werkdagen contact met u op.

Partner worden
Terug naar de pagina